Viktigaste av allt är den mänskliga kontakten och samarbetet mellan beställare och leverantör, vi gör det tillsammans. Här är människorna som hjälper dig.

								 Joakim Svensson
Joakim Svensson
Arbetsledare
0141-25 25 27
joakim.svensson@msiror.se
Lars Bard
Arbetsledare
073 - 984 63 44
lars@msiror.se
Lars Andersson
Lars Andersson
070 - 854 09 17


Urban Eriksson
Urban Eriksson
070 - 459 15 42
Viktor Larsson
Victor Larsson
070 - 459 15 44
Robin Jonsson
Robin Jonsson
070 - 459 15 43
								 Kim Söderstedt
Kim Söderstedt
070 - 459 15 46
								 								 Erik Karlsson
Erik Karlsson
072 -075 86 92
								 								 								 Linus Karlsson
Linus Karlsson
072 - 994 46 20
Moltas Andersson
Moltas Andersson